Παιδικός - Βρεφονηπιακός σταθμός Η Χώρα του Ποτέ στο Μαρούσι

 
Η «Η Χώρα του Ποτέ» βασίζει τη λειτουργία της στη διεπιστημονική γνώση και συνεργασία, με σκοπό την ολόπλευρη ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και ταυτόχρονα την προαγωγή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του οικογενειακού πλαισίου. Ως προς την επίτευξη αυτών των σκοπών ακολουθείται ένα σύνθετο παιδαγωγικό μοντέλο Παιδοκεντρικής προσέγγισης μέσω του Παιχνιδιού, αξιοποιώντας πολυδιάστατα τις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής επιστήμης, των Κοινωνικών επιστημών, της Ψυχολογίας, των Τεχνών στην Εκπαίδευση, με έμφαση στις ιδιαίτερες επιρροές της Παιδαγωγικής Φιλοσοφίας Reggio Emilia.

Ακολούθως, το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Σταθμού σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψιν τη μοναδικότητα κάθε παιδιού, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντά του, σεβόμενο την ατομική, κοινωνική, πολιτισμική διαφορετικότητα αυτού και της οικογένειας του.

Είναι εμπλουτισμένο με τις παρακάτω Δραστηριότητες, οι οποίες πραγματοποιούνται σε όλα τα τμήματα: Βρεφικό, Παιδικό 1, Παιδικό 2, Προνηπιακό και είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένες για κάθε αναπτυξιακό στάδιο.

  • Δραστηριότητες Προαγωγής Γνωστικών και Γλωσσικών δεξιοτήτων
  • Δραστηριότητες Ψυχοκινητικής Αγωγής και Αισθητηριακών δεξιοτήτων
  • Δραστηριότητες που στοχεύουν στη Συναισθηματική Ανάπτυξη
  • Δραστηριότητες Θεατρικού και συμβολικού παιχνιδιού, αφηγήσεων και αυτοσχεδιασμού, Μουσικοκινητικής αγωγής, Καλλιτεχνικής αυτοέκφρασης
  • Αγγλικό παιχνίδι σε συνεργασία με το “TCS"(The Cyber School)"
  • Δραστηριότητες εξατομικευμένου προγράμματος προσαρμογής
  • Διατμηματικές δραστηριότητες

Η Η Χώρα του Ποτέ είναι πιστοποιημένος Βρεφονηπιακός - Παιδικός Σταθμός από τον Δήμο Αμαρουσίου, την Περιφέρεια Αττικής και συνεργάζεται με την ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Οι εγγραφές
γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τα ραντεβού ξενάγησης στους χώρους και γνωριμίας με το παιδαγωγικό μοντέλο δραστηριοτήτων μας γίνονται συνήθως απογευματινές ώρες, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Περιγραφή Δραστηριοτήτων, πατήστε για περισσότερα
 
Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
 
Παιδαγωγικό Πρόγραμμα