Δραστηριότητες & Παροχές Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού

 

Δραστηριότητες Βρεφικού Σταθμού

 
Ενδεικτικό Διάγραμμα Ημερησίου Προγράμματος Βρεφικού τμήματος.

Το ημερήσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα του Βρεφικού τμήματος είναι ευέλικτο και επανασχεδιάζεται όποτε αυτό χρειαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες των βρεφών, για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, του Σταθμού και με τη συνεργασία της Παιδαγωγικής και της ευρύτερης ομάδας προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.

Η φροντίδα και η απασχόληση των Βρεφών γίνεται σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της Βρεφοκομίας και της Παιδαγωγικής, με την καθοδήγηση του/της υπευθύνου/ης του Σταθμού και του/της συνεργαζόμενου/ης Παιδιάτρου.

Δείτε περισσότερα.
 

Δραστηριότητες Παιδικού 1 (Μεταβρεφικό), Παιδικού 2 (Μικρό προνήπιο) & Προνηπιακού Σταθμού

 
Ενδεικτικό Διάγραμμα Ημερησίου Προγράμματος στα Τμήματα:

Σύμφωνα με τις θεματικές και τα project που ορίζονται στο μηνιαίο πρόγραμμα κάθε τμήματος διεξάγονται και αντίστοιχα συνδεδεμένες δραστηριότητες, βασισμένες στους παρακάτω εκπαιδευτικούς τομείς: Α) επικοινωνίας Β) ανακάλυψης - εξερεύνησης Γ) δημιουργικότητας - καλλιτεχνικής έκφρασης Δ) φυσικής δραστηριότητας Ε) κοινωνικοποίησης - συνεργασίας ΣΤ) αυτοεκτίμησης - αυτονομίας.

Το ημερήσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι ευέλικτο και επανασχεδιάζεται όποτε αυτό χρειαστεί για την εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού με τη συνεργασία της Παιδαγωγικής και της ευρύτερης ομάδας προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Ωστόσο χρειάζεται να τηρούνται, κατά το δυνατόν, σταθερά τα χρονικά διαστήματα α) στην προσέλευση - αναχώρηση των παιδιών, β) στις ώρες γευμάτων, γ) ξεκούρασης - ύπνου δ) στις προσελεύσεις - αναχωρήσεις με το σχολικό λεωφορείο. Όλες οι δραστηριότητες, κάθε εκπαιδευτικού τομέα του προγράμματος μπορούν να διεξάγονται και στον κήπο, όταν ο καιρός το επιτρέπει. Το πρόγραμμα, είτε η σειρά διαδοχής, είτε η διάρκεια των δραστηριοτήτων αναδιαμορφώνονται δημιουργικά όταν κριθεί χρήσιμο από την ομάδα Παιδαγωγών και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

Δείτε περισσότερα.
 
Παιδικός - Βρεφονηπιακός σταθμός Η Χώρα του Ποτέ
 
Μήνες και ωράριο λειτουργίας του Σταθμού
Α. Η «Χώρα του Ποτέ» λειτουργεί από το 2ο μισό κάθε Αυγούστου έως το τέλος κάθε Ιουλίου.
Β. Το ωράριο λειτουργίας του Σταθμού: α) από τις 7:00πμ έως τις 16:00μμ, και β) από τις 16:00μμ έως τις 18:00μμ.
Γ. Η «Χώρα του Ποτέ» δεν λειτουργεί στις περιόδους εορτών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Θεοφανείων, Πάσχα (θα ενημερώνεστε επακριβώς και εγκαίρως για τις ακριβείς ημερομηνίες).

Προσέλευση – αναχώρηση μαθητών και Χρήση Σχολικού Λεωφορείου

Α. Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει από τις 7:00πμ και ολοκληρώνεται σταδιακά το αργότερο μέχρι 9:15 πμ.
Β. Η αναχώρηση των παιδιών προβλέπεται μετά το πέρας του μεσημεριανού γεύματος έως και τις 16:00 μμ.
Γ. Στην περίπτωση της χρήσης του σχολικού λεωφορείου (7:00πμ-9:30πμ , 14:00μμ-18:00μμ).

Διαβάστε περισσότερα.
 
Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
TCS for Kids
Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
Μουσικοκινητική Αγωγή
Συμβουλευτική Γονέων
 
Τα γεύματα στην τραπεζαρία / Μηνιαίο Διατροφολόγιο
Πραγματοποιούνται ως δραστηριότητα του παιδαγωγικού προγράμματος (Γευσιγνωσία - εξοικείωση με διαφορετικές υφές τροφής - ποικιλία στη διατροφή) ώστε η τροφή να αναδειχθεί και μακροπρόθεσμα να αποτελέσει το μέσο και το ερέθισμα για γευστική - οπτική και απτική απόλαυση και να συμβάλει στην αισθητηριακή ανάπτυξη και ολοκλήρωση των παιδιών.

Διαβάστε περισσότερα