Ιατρική Φροντίδα

Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών διενεργείται σε μηνιαία βάση σε συνεργασία με Παιδίατρο και για κάθε παιδί τηρείται φάκελος υγείας ενώ ταυτόχρονα οι γονείς ενημερώνονται γραπτώς την ημέρα της εξέτασης.

Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον σταθμό και να φροντίσουν για την παραμονή του παιδιού στο σπίτι ώστε να ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και πρόληψης μετάδοσης. Η επιστροφή του παιδιού θα πρέπει να συνοδεύεται από Ιατρική βεβαίωση για την νόσο από την οποία έπασχε, την ανάρρωση και αποθεραπεία του. 

Η άριστη και έγκαιρη συνεργασία γονέων και σταθμού είναι υψίστης σημασίαςγια την υγεία όλων των παιδιών και των εργαζομένων σε αυτόν.

Ασφαλιστική κάλυψη

Τα παιδιά καλύπτονται ασφαλιστικά κατά την μεταφορά τους προς και από το σχολείο και καθ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ημέρας. Η Χώρα του Ποτέ σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία “ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ” παρέχει ασφαλιστικό πρόγραμμα γενικής ασφαλιστικής ευθύνης που καλύπτει τα παιδιά από τυχόν ατυχήματα στο χώρο του σταθμού, σε εκδηλώσεις ή εκδρομές αλλά και κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση τους από το σταθμό με το σχολικό λεωφορείο. 

error: Content is protected !!