Σχολικό λεωφορείο

Οι γονείς έχουν την υποχρέωση και την ευθύνη της επιβίβασης των παιδιών τους στο σχολικό λεωφορείο, καθώς και την ευθύνη παραλαβής τους από την καθορισμένη στάση. Στην περίπτωση, που ο γονέας ή ο προκαθορισμένος αντιπρόσωπός του δεν είναι παρών για την παραλαβή του παιδιού, ο/η Συνοδός του σχολικού λεωφορείου δεν αποβιβάζει το παιδί. Ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση του σταθμού και μετά το τέλος του κανονικού δρομολογίου ο μαθητής που δεν έχει παραληφθεί από τον γονέα του, επιστρέφει και παραμένει στο σταθμό.

Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου γίνονται δοκιμαστικά δρομολόγια στις περιοχές που εξυπηρετεί το σχολικό λεωφορείο, για τον καθορισμό της ακριβούς ώρας της πρωινής παραλαβής και μεσημεριανής παράδοσης των παιδιών. Στο σταθμό μας χρησιμοποιούμε το ακτινωτό σύστημα ώστε τα παιδιά να παραμένουν το λιγότερο δυνατό χρόνο στο σχολικό λεωφορείο. 

Επιβίβαση - Αποβίβαση

Για την αποφυγή καθυστερήσεων στο δρομολόγιο του σχολικού λεωφορείου είναι επιβεβλημένο οι γονείς να βρίσκονται στη στάση επιβίβασης και αποβίβασης, την ώρα που έχει συμφωνηθεί.   

Δήλωση συμμετοχής

Οι γονείς πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα μεταφοράς μέχρι τη λήξη των εγγραφών του Ιουνίου. 

Μετά το πέρας των εγγραφών του Ιουνίου, οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής στο σύστημα μεταφοράς, γίνεται δεκτή μόνο εφόσον υπάρχει κενή θέση στο σχολικό λεωφορείο και με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται ο σχεδιασμός της διαδρομής του.

Σε περιπτώσεις βλάβης

Σε περίπτωση ακινητοποίησης λόγω βλάβης του σχολικού λεωφορείου και με την προϋπόθεση ότι τα παιδιά δεν διατρέχουν κίνδυνο εξαιτίας αυτής, παραμένουν μέσα σε αυτό μέχρι την άφιξη άλλου οχήματος.

Σε αντίθετη περίπτωση, οδηγούνται από τον/την Συνοδό σε απόλυτα ασφαλές σημείο.

Το σχολικό λεωφορείο της Χώρας του Ποτέ πληρεί τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για τη μεταφορά παιδιών. Διαθέτει την προβλεπόμενη από τον νόμο ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων, και για υλικές ζημίες τρίτων.

Ενημέρωση μέσω μηνύματος

Στείλτε μας μήνυμα στο κινητό που έχετε στη διάθεσή σας και αφορά την επικοινωνία σας με το σχολικό λεωφορείο. Θα λάβετε ως απάντηση ένα SMS με πληροφορίες για τη θέση του σχολικού.

Αν έχετε δύο παιδιά, θα λάβετε δύο διαφορετικά SMS, που θα αφορούν το δρομολόγιο του καθενός. Στην περίπτωση που θέλετε πληροφορίες μόνο για το ένα σας παιδί, γράψτε στο SMS που θα στείλετε EA 1 για το μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί σας. Αντίστοιχα στείλτε ΕΑ 2, για να πληροφορηθείτε μόνον για το δεύτερό σας παιδί κ.ο.κ.

error: Content is protected !!