Οι συνεργασίες μας

Η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού και των άλλων ειδικοτήτων είναι απαραίτητη για να διασφαλίσουμε την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών μας στα παιδιά και τους γονείς. Για να το επιτύχουμε αυτό συνεργαζόμαστε με τις ακόλουθες ειδικότητες: 

Σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχολόγος

Ο/Η σύμβουλος ψυχικής υγείας και ο/η ψυχολόγος συνεργάζονται µε τις νηπιαγωγούς και τους γονείς των παιδιών είτε κατόπιν αιτήματος του γονέα είτε μέσα από την παρατήρηση των παιδιών στις τάξεις του. Εάν παρατηρηθεί η οποιαδήποτε δυσκολία, ενημερώνονται οι γονείς και εάν κριθεί απαραίτητο γίνεται παραπομπή για αξιολόγηση σε παιδοψυχίατρο ή αναπτυξιολόγο.

Λογοθεραπευτής

Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς γίνεται αξιολόγηση των παιδιών από Λογοθεραπευτή. Αν διαπιστωθεί δυσκολία στον λόγο και στη γενικότερη επικοινωνία κάποιου παιδιού, τότε γίνεται παραπομπή για θεραπευτικές συνεδρίες εκτός σταθμού.

Παιδίατρος

Τα παιδιά εξετάζονται από παιδίατρο μία φορά το µήνα εκτός από τις εποχές που οι εποχιακές ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση οπότε και οι επισκέψεις είναι συχνότερες. Οι επισκέψεις της παιδιάτρου έχουν τυπικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον θεράποντα παιδίατρο του κάθε παιδιού, ο οποίος και έχει την ευθύνη για την πρόληψη – διάγνωση και θεραπεία του κάθε παιδιού.

Η εξέταση των παιδιών, που περιλαμβάνει τον απλό παιδιατρικό έλεγχο, γίνεται πάντα με την παρουσία ενός παιδαγωγού .

Λοιπές ειδικότητες

Κατά καιρούς στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σκοπών και πρακτικής άσκησης, επισκέπτονται τη Χώρα του Ποτέ τελειόφοιτοι παιδαγωγικών και βρεφονηπιακών τμημάτων ΤΕΙ ή ΑΕΙ και παρακολουθούν το ημερήσιο πρόγραμμα. Οι φοιτητές φέρουν τις πιστοποιήσεις φοίτησής τους, καθώς και ό,τι άλλο ο νόμος απαιτεί για την ολιγοήμερη παρουσία τους εντός του Παιδικού Σταθμού. Δεν τους γνωστοποιούνται προσωπικά δεδομένα παιδιών ή γονέων.

Σημαντική σημείωση: Όποιος γονιός, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιθυμεί να παρακολουθείται /εξετάζεται το παιδί του από τις ειδικότητες του Λογοθεραπευτή και του Παιδιάτρου, παρακαλούμε να το δηλώσει εγγράφως στη γραμματεία του σταθμού μας.

Πρόσθετες δραστηριότητες στη Χώρα του Ποτέ

error: Content is protected !!