Εγγραφές

Οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στη Χώρα του Ποτέ και να κάνουν Αίτηση Προεγγραφής μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά το σταθμό μας τις ώρες λειτουργίας του κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

Περίοδος προεγγραφών

Για την προεγγραφή του παιδιού είναι απαραίτητη μια προγραμματισμένη συνάντηση των γονέων με την προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται περιήγηση στους χώρους του σταθμού.

Την ίδια ημέρα υποβάλλεται στη Γραμματεία του Σταθμού η Αίτηση Προεγγραφής. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής πριν επισκεφθούν τη Χώρα του Ποτέ. Η φόρμα αυτή δεν αποτελεί εγγραφή του παιδιού.

Για τους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο σταθμό, ακολουθεί μια δεύτερη προγραμματισμένη συνάντηση, παρουσία και των δυο γονέων, κατά τη διάρκεια της οποίας συμπληρώνουν το ιστορικό του παιδιού.

Οι γονείς είναι απαραίτητο να έχουν προηγουμένως λάβει γνώση του εσωτερικό κανονισμού λειτουργίας της Χώρα του Ποτέ. 

Περίοδος εγγραφών

Στη συνέχεια η γραμματεία του σταθμού επικοινωνεί με τους γονείς για τις νέες εγγραφές ακολουθώντας τη σειρά προτεραιότητας με βάση την αίτηση προεγγραφής. Την ημέρα της εγγραφής οι γονείς πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπληρώνουν το ατομικό δελτίο και να υπογράψουν ότι έχουν λάβει γνώση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Χώρα του Ποτέ. 

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2020-2021 πραγματοποιούνται όλο το χρόνο  

Προϋποθέσεις εγγραφής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Στη Χώρα του Ποτέ υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής παιδιών μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Για την διαθεσιμότητα των θέσεων και πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία εγγραφής του Voucher μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του σταθμού. Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο www.eetaa.gr θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Για την εγγραφή του παιδιού σας στο Α’ Kids Academy μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και την κατοχύρωση της θέσης του στο αντίστοιχο τμήμα και στο σχολικό λεωφορείο είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

error: Content is protected !!