Ωράριο λειτουργίας του Σταθμού

Οι ώρες λειτουργίας της Χώρα του Ποτέ είναι
07:00 – 18:00.  

Η Χώρα του Ποτέ παραμένει κλειστή:

Προσέλευση – αναχώρηση παιδιών

Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει από τις 7:00 και ολοκληρώνεται σταδιακά το αργότερο μέχρι τις 9:15 . Στην περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης ή απουσίας του παιδιού είναι απαραίτητη η έγκαιρη τηλεφωνική ενημέρωση στη γραμματεία του σταθμού.

Η αναχώρηση των παιδιών προβλέπεται μετά το πέρας του μεσημεριανού γεύματος και ολοκληρώνεται σταδιακά ως τις 16.00. Υπάρχει δυνατότητα παραμονής του παιδιού στο σταθμό ως και τις 18.00 κατόπιν συνεννόησης.

Η παραλαβή των παιδιών γίνεται είτε από τους γονείς, είτε από συγγενικό πρόσωπο τα πλήρη στοιχεία γνωστοποιούνται στο σταθμό εγγράφως με εξουσιοδότηση που έχουν συντάξει και προσκομίσει οι γονείς.   

error: Content is protected !!