Τμήματα Παιδικού και Βρεφονηπιακού σταθμού

 
Τα εξυπηρετούμενα βρέφη - νήπια χωρίζονται σε τμήματα (ολιγομελείς - ευέλικτες ομάδες βάσει αναπτυξιακών σταδίων, με αντίστοιχες δραστηριότητες).

Στη «Η Χώρα του Ποτέ» στο Μαρούσι λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

  • Βρεφικό τμήμα (από 6 μηνών έως 2½ ετών)
  • Παιδικό τμήμα 1 (Μεταβρεφικό) - (από 2 ½ ετών έως 3 ετών)
  • Παιδικό τμήμα 2 (Μικρό Προνήπιο) - (από 3 ετών έως 4 ετών)
  • Προνηπιακό τμήμα (από 4 έως 5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στo νηπιαγωγείο)