ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ REGGIO EMILIA

Με τίποτα. Εκατό.
Το παιδί
αποτελείται από εκατό.

Το παιδί έχει
εκατό γλώσσες
εκατό χέρια
εκατό σκέψεις
εκατό τρόπους σκέψης
του παιχνιδιού, της ομιλίας
Εκατό πάντα εκατό
τρόπους ακρόασης
του θαυμασμού της αγάπης
εκατό χαρές
για τραγούδι και κατανόηση
εκατό κόσμους
να ανακαλύψει
εκατό κόσμους
να εφεύρει
εκατό κόσμους
να ονειρευτεί.

Το παιδί έχει
εκατό γλώσσες
(και εκατό εκατοντάδες άλλες)
αλλά του κλέβουν τις ενενήντα εννέα.

Το σχολείο και ο πολιτισμός
χωρίστε την κεφαλή από το σώμα.
Λένε στο παιδί:
να σκέφτεται χωρίς χέρια
να το κάνεις χωρίς το κεφάλι
να ακούει και να μην μιλάει
να κατανοεί χωρίς χαρά
να αγαπά και να θαυμάζει
μόνο το Πάσχα και τα Χριστούγεννα.

Λένε στο παιδί:
να ανακαλύψεις τον κόσμο που υπάρχει ήδη εκεί
και από το εκατό
του κλέβουν το ενενήντα εννέα.

Λένε στο παιδί:
που δουλεύει και παίζει
ότι η πραγματικότητα και η φαντασία
η επιστήμη και η φαντασία
ο ουρανός και η γη
ο λόγος και το όνειρο
είναι πράγματα
που δεν ανήκουν μαζί.

Και έτσι λένε στο παιδί
ότι το εκατό δεν είναι εκεί.

Το παιδί όμως λέει:
Με τίποτα.
Τα εκατό είναι εκεί.

LorisMaliguzzi
founder of ReggioEmilia

Reggio Emilia

Η περιοχή Reggio Emilia βρίσκεται κοντά στην Μπολόνια της Ιταλίας.  

Ο δήμος αυτός έγινε γνωστός για την απόφαση που πήρε πριν από 100 περίπου χρόνια να επενδύσει στην εκπαίδευση χρησιμοποιώντας καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Ιδρυτής της προσέγγισης αυτής ήταν ο Loris Malaguzzi ο οποίος οργάνωσε ένα σχολείο βασισμένο πάνω σε δημοκρατικές αρχές, υποστηρίζοντας με πάθος την αυτονομία του παιδιού και τη συμμετοχή του δασκάλου σε ρόλο συνεργατικό. O Loris Malaguzzi εργάστηκε πάνω στο όραμά του, τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που συμπεριελάμβανε τους γονείς, τους δασκάλους και τα παιδιά. 

Οι βασικές αρχές της προσέγγισης Reggio Emilia αντανακλώνται στη φιλοσοφία του Loris Malaguzzi ο οποίος πίστευε ότι τα παιδιά γεννιούνται με άπειρες δυνατότητες και ότι στόχος της εκπαίδευσης είναι η υποστήριξη του παιδιού στην έκφραση αυτών των δυνατοτήτων. Το μοντέλο εκπαίδευσης Reggio Emilia περιλαμβάνει τις νοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και ηθικές δυνατότητες του παιδιού και τις ενδυναμώνει μέσα από ένα σύνολο δημιουργικών τρόπων έκφρασης.

Tόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς δημιουργούν μια υποστηρικτική κοινότητα που ενισχύει τα παιδιά και τις ικανότητες τους.

Βασικές αρχές του μοντέλου Reggio Emilia

error: Content is protected !!