Νηπιαγωγείο

Ενδεικτικό Διάγραμμα Ημερησίου Προγράμματος στα Τμήματα : Παιδικό 1, Παιδικό 2, Προνηπιακό

Κατά την διάρκεια της προσχολικής ηλικίας θεμελιώνονται οι νοητικές ικανότητες που εστιάζουν στην ορθολογική σκέψη και κατανόηση εννοιών. Κύριο χαρακτηριστικό των παιδιών είναι η έντονη φαντασία και η δημιουργικότητα. Στην περίοδο αυτή αναπτύσσεται η συμβολική σκέψη. Η γνωστική ανάπτυξη των νηπίων επιτυγχάνεται μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, εστιάζοντας στον κοινωνικό και πολιτισμικό περίγυρο. Για αυτό στο A’ Kids Academy διοργανώνουμε θεματικές και projects που είναι βασισμένα στους παρακάτω εκπαιδευτικούς τομείς: 

Η ανάπτυξη του παιδιού συνεχίζεται καθώς μαθαίνει να συνεργάζεται με τους συνομηλίκους του, ενώ παράλληλα διδάσκεται τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων του. Ο παιδικός σταθμός δρα ως ένα κοινωνικό υπό-σύστημα που διευκολύνει την ομαλή μετάβαση του παιδιού στο σχολείο ενώ ταυτόχρονα μεταδίδει τις αξίες, τους κανόνες και τους τρόπους συμπεριφοράς του κοινωνικού συστήματος. Βοηθά το παιδί να εκφράζει τις σκέψεις του με πολλαπλούς τρόπους και το διδάσκει στο πως να έχει ευελιξία και πρωτοτυπία. 

Το ημερήσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι ευέλικτο και τροποποιείται όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού. Ωστόσο είναι σημαντικό να τηρούνται, κατά το δυνατόν, σταθερά τα χρονικά διαστήματα: α) στην προσέλευση-αναχώρηση των παιδιών, β) στις ώρες των γευμάτων, γ) ξεκούρασης-ύπνου δ) στο πρόγραμμα του σχολικού λεωφορείου.

Όταν ο καιρός το επιτρέπει οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται στον κήπο

Projects

*Σύμφωνα με τις θεματικές και τα projects που ορίζονται στο μηνιαίο πρόγραμμα οι δραστηριότητες επικεντρώνονται σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης του παιδιού. Η μέθοδος project ενθαρρύνει την αυτενέργεια, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας, υπευθυνότητας και αυτοπεποίθησης των παιδιών, αφού σέβεται και εστιάζει στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ικανότητες τους. Τα projects προκύπτουν από τις ιδέες των παιδιών, από τις προτάσεις των παιδαγωγών και έχουν ως στόχο να επεκτείνονται σε βάθος χρόνου και να συνδέονται με τις προσωπικές εμπειρίες των παιδιών.

Εσωτερικός κανονισμός

error: Content is protected !!